Det er ik' farligt, men ubehageligt.

Vær forsigtig med husdyr og børn, der er net + EL-hegn  om de små søer, for at holde ræve og andre rovdyr ude.

Al motorkørsel, cykling, ridning, jagt og fiskeri forbudt. !!!  Arbejds- og Handikapkørsel dog undtaget.

Benyt venligst vores affaldsspande.


Tak for besøget

OBS.:

     Der fore-findes nødtoilet                    😀Her kan du sidde i egne tanker, ind-til en
anden på døren banker.

Der er vandhane uden for toilettet.